YOU ARE HERE: HOMEİnternet ile İlgili Temel Kavramlar

İnternet ile İlgili Temel Kavramlar

İnternetin, günümüzde bireysel ve sosyal hayatın her alanında planlananın çok ötesinde hizmet sunduğu artık yadsınamaz bir gerçektir. İnternetin sunduğu hizmetlerin olduğu kolaylıklara erişebilmek için çok fazla bir teknik bilgiye de ihtiyaç duyulmamaktadır ancak işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak için sınırlı da olsa bazı kavramların bilinmesi faydalı olacaktır.

World Wide Web (www)

İnternet kullanıcılarının yabancı olmadığı bir kavram olan www öncelikle bilimsel bir nedenle ortaya çıkmıştır. www’nun ilk sürümünün kullanılmaya başlaması 1990’lı yıllarda olmuştur. Ancak oluşturulan sistemin sadece bilimsel alanda değil, günlük hayatın her alanında rahatça kullanılabileceği fark edilince, www hızla gelişmiş ve gelişmeye devam etmektedir. www hiper-metin bazlı bir enformasyon sistemidir. Hiper- metin belgelerindeki herhangi bir sözcük, bir başka hiper-metin belgesine geçişi sağlayan bir göstergedir (Çak, 2002:8). Kullanıcılar sözcükleri seçerek metinden metine geçebilir. www ile açılan belgelerde gezinti yapmak ve aynı anda birden fazla belgeyi okumak mümkündür. www’ nun popüler olmasının nedenlerini şunlardır (Çak, 2002:8):
• “İnternet adresleri ve Hyperlinks olarak bilinen bağlantı tekniği
• Güçlü özelliklerle donatılmış web sürümler
• Ses Video, grafik ve görüntü uygulamalarının web sayfasına yerleştirilebilmesidir.”

HTML

HTML (HyperText Markup Language) www’nun dilidir. Bu dille yaratılan dosyalar düz yazıdır. HTML bir şekillendirme dilidir. Hazırlanan ham dokümanlar HTML işaretçilileriyle formatlanır. HTML işaretleri grafik, ses, video görüntüsü gibi objeleri bir metin içine ekler ve hypertekst ilişkileri kurar. Hypertekst HTML dilinin en önemli özelliğidir. Normal bir yazı yazar gibi sayfa hazırlanır ya da yazarken metnin belirli yerlerine tag adı verilen HTML etiketleri yerleştirilir (http://www.internetdergisi.com). Bu etiketler dokümanın tarayıcı tarafından bir HTML dokümanı olarak algılanmasını ve ona göre görüntülenmesini sağlar. HTML yazı, resim, ses, film vb. çok farklı yapıdaki verileri yoğun ve etkileşimli şekilde internet kullanıcısına ulaştırmayı sağlayan çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam sayesinde, bir dokümandan başka bir dokümanın çağrılması gerçekleşir. Birçok dokümana hızlı bir şekilde ulaşılması sağlanır.

İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS)

Internet Servis Sağlayıcısı (ISS), genellikle bir ücret karşılığı Internet’e erişiminizi sağlayan bir şirkettir. Bir ISS’ye bağlanmanın en yaygın yolları telefon hattı (çevirmeli) veya geniş bant bağlantısı (kablolu veya DSL) kullanmaktır. Birçok ISS e-posta hesapları, web tarayıcıları gibi ek hizmetler ve web sitesi oluşturmanız için alan sağlar(www.windowshelp.microsoft.com). Her ülkede bu ISS hizmeti veren kurumlar mevcuttur. Türkiye’de Türk Telekom, Superonline gibi firmalar servis sağlayıcı olarak hizmet sunmaktadırlar. Bunun dışında, yeni ve hızlı bir şekilde hayatımıza giren 3G hizmeti sunan servis sağlayıcıları da mevcuttur. Ülkemizde cep telefonu hizmeti sunan firmalar aynı zamanda 3G servis hizmetini sunmaktadırlar.
Server (Sunucu)
Belli bir kapasitesi olan ve diğer bilgisayarlara hizmet sağlayan, bir bilgisayar veya programıdır. Server aynı zamanda, dijital bilgilerin saklandığı bir manyetik ortamdır. Server’ın görevi bir bilgisayar ya da manyetik ortama destek hizmeti sağlamaktır. Servis sağlayıcıları üstlendikleri görevleri yerine getirebilmek için server kullanmaları zorundadırlar.

Host

Host, bilgilerin depo edildiği ve internete devamlı olarak bağlı bulunan bilgisayardır. Kendi bünyesinde dijital verileri saklayan ISS şirketleri de yaptıkları hosting işleminden dolayı host olarak da adlandırılmaktadırlar. Hosting (aynı zamanda web hosting, barındırma ve webhosting olarak da adlandırılmaktadır), bir ya da daha fazla web sayfasının ilgili tüm materyallerinin (sayfalar, resimler, kodlar, flash dosyalar vs.) barındırılması, yayınlanması ve korunmasını sağlama işine verilen global bir isimdir (http://www.hostingnedir.com).

Dosya Taşınması (Ftp)

FTP ( Fıle Transfer Protocol ) internete bağlı bir bilgisayardan diğerine (her iki yönde de)dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel isimdir. FTP ilk geliştirilen internet protokollerinden biridir. FTP protokolü ile;
- Bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimi aynı anda bağlantı kurulur
- Protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme işlemleri yapılır (www.uzmanweb.net).
FTP ile kullanıcılar internet üzerindeki farklı bir bilgisayara kendi bilgisayarı gibi bağlanmakta, bağlanmış olduğu bilgisayarda ki erişimine izin verilen bilgilere ulaşıp istediği veriye ulaşma imkânı sunmaktadır. Bağlanmış olunan bilgisayarda FTP internet üzerinde Windows gezginin sunmuş olduğu hizmeti sunmaktadır

Elektronik Posta

Elektronik posta, fertlerin internet üzerinden dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan kişilerle bağlantı kurmalarını sağlayan gelişmiş bir haberleşme sistemidir. İnternet kullanıcılarının, kişisel elektronik posta (mail) adresleri vardır. Bu yolla farklı yer ve mekânda bulunan kişilere anında e- posta yollayabilir ve alabilirler. Bilgisayar sayısının ve kullanıcılarının gün geçtikçe artmasıyla birlikte elektronik posta kullanan insanların sayısı da artmaktadır.
Elektronik posta hem daha az bir maliyet gerektirirken hem de daha kısa zaman almaktadır. Merak edilen bir problem hakkında aynı konuda çalışan kişilerle e-mail ortamında görüşülebilir. Çok kısa zamanda dünyanın dört bir yanından cevap alınabilir.
E- Postanın en büyük avantajı hızıdır. Aynı anda pek çok bilgisayar ağı servisini kullanabilme özelliğine sahiptir. Elektronik posta servisi ile yollanan bir mektup, normal
şartlar altında yollandığında; alıcı noktanın mesafe özelliğine bağlı olarak çok hızlı bir şekilde ulaşmaktadır. Bu hız kullanılan internet ağının hızı ile de ilgilidir.
Elektronik postanın iletişim ortamının getirdiği imkânlar: (www.metu.edu.tr)
• Bir mesajın birden fazla alıcıya aynı anda, hızlı bir şekilde gönderilmesi,
• Zengin içerikli dokümanların mesajlara eklenerek gönderilmesi,
• Güncel konularla birlikte akademik konuların tartışıldığı binlerce tartışma grubuna ücretsiz olarak katılabilme olanağı.
• Tartışma grupları çoğunlukla bilimsel konularda odaklanmıştır. Kullanıcı Japonya’da geliştirilen herhangi bir yenilikle ilgili tartışma grubuna evden veya işyerinden katılıp gelişmelerden haberdar olabilir ve bu bilgileri araştırmaların bir parçası olarak kullanabilir veya herhangi bir hastalıkla ilgili tıptaki son gelişmelerin ve tedavi yöntemlerinin tartışıldığı bir tartışma grubuna abone olarak dünya ölçeğinde yeni gelişmeleri tartışabilir ve uzmanlara istenilen soruları sorabilir.
Tartışma grupları genellikle akademik konularda bir yönetici tarafından konu dışına çıkılmadan yönetilirken, haber gruplarının iletişimleri her türlü konuda olmak üzere serbest bir ortamda gerçekleşir.

TOP